kapacitetaNaslov

Besplatne online edukacije za preduzetnike ili one koji planiraju svoj biznis

Otkako je došlo do izbijanja virusa COVID, mnogi preduzetnici su se iznenada suočili sa određenim problemima koje ranije nisu imali. Postoji nova iznenadna potreba kako da održavaju poslovanje u ovo vrlo izazovno vreme, posebno za nove startupe koji nemaju dovoljno iskustva. Kada se pojave ovakvi izazovni trenuci, preduzetnik mora da istraje i da koristi strategije upravljanja krizama koje mu mogu pomoći da održi, ako ne i poveća prodaju i profit, da nauči strategije prevazilaženja kriza i iskoristi ih da stvori uspeh u budućnosti ukoliko se krize ponove.

US-Embassy-Serbia-Vector

Projekat je podržan od strane Američke ambasade, te su edukacije koje će izvoditi stručnjaci u ovim oblastima besplatne. Edukacije će pretežno voditi stručnjaci koji se preko deset godina bave određenom temom ili oni koji pored dugogodišnje privatne prakse, ove teme razvijaju i kroz svoju akademsku karijeru.

Obuke će biti održane tokom novembra, decembra 2020. i januara 2021 godine, samo online.

Informacije i pitanja možete dobiti i na mejl psihorelaks@gmail.com ili telefon 063.487870

 

Obuke će biti održane na teme:

 1. Modul POSLOVNE PROMENEŽivotni ciklus poslovanja, Organizaciona kultura i Istraživanje tržišta

 2. Modul ONLINE POSLOVANJEMarketing, Digitalni alati, Mrežna zajednica, WOW poruka i Digitalizacija u računovodstvu

 3. Modul PRODAJNE VEŠTINEFaze prodajnog procesa, Pripovedanje priča, Predstavljanje proizvoda i Veštine pregovaranja

 4. Modul VEŠTINE LIDERSTVAEmocionalno vođstvo, Ravnoteža radnog i poslovnog života, Poslovna komunikacija, Kultura povratne informacije, Procena učinka i Upravljanje stresom.

Prvi set radionica za koje se možete prijaviti je postavljen ispod. Naknadno će biti postavljeni i ostali termini sa drugim temama. Možete se i prijaviti na mejling listu ovde kako biste dobijali na mejl informacije o novim radionicama

Radionice su BESPLATNE, kako su podržane od strane američke Ambasade u Beogradu.

Radionice se održavaju online, u trajanju od sat i po (do dva sata maksimalno) 

Potrebno je popuniti prijavu online (pazite da unesete pravilno svoj mejl i broj telefona), a nakon toga će te dobiti zoom link ka radionici (oko nedelju dana pre održavanja).

Radionice:

1. Mogućnosti finansiranja poslovanja

       5.12., subota, 20-21:30 časova

Radionica ima za cilj da pruži informacije o mogućnostima finansiranja poslovanja za preduzeća i preduzetnike koji su početnici u poslovanju, kao i ona preduzeća i preuzetnici koja posluju duže od dve godine, te generalno, institucijama koje nude podršku sektoru privrede…

 Predavač: Nikolina Pupavac

2. Mogućnosti finansiranja poslovanja, nefinansijska podrška

       12.12., subota, 20-21:30 časova

Nefinansijska podrška preduzećima kroz mentoring program, subvencijama za novo zapošljavanje kao i drugim podsticajima kojima se unapređuje poslovanje preduzeća...

Predavač: Nikolina Pupavac

3. Pregovaračke sposobnosti  iz ugla psihologije

       29.11., nedelja, 20-21:30 časova

- kako da  postignete svoje ciljeve, kroz podizanje pregovaračkih sposobnosti  na viši nivo. 

- osnovne komponente aktivnog slušanja

- koncept "trojnog mozga" i njegova primena u pregovorima

- "krivljenje realnosti" - principi konverzacijske hipnoze i primena u poslovnoj praksi

- osnovni principi uveravanja

- 5 najvažnijih strahova vašeg sagovornika- kako ih prepoznati i eleminisati ih

Predavač: Goran Palamarević

4. Pregovaračke sposobnosti  iz ugla psihologije

       6.12., nedelja, 20- 21:30 časova

- kako da započnem razgovor sa klijentom

- zabranjena reč u pregovorima i psihološka pozadina

-kako da postavite granice, a ne naljutite sagovornika

- kako da parafraziramo sagovornikove reči, postavljamo otvorena pitanja i sumiramo tok razgovora

- "monkey mind” model i zašto je on presudan za tok pregovora

- identifikacija i otklanjanje vaših blokada tokom pregovora

 - i još dosta toga

Predavač: Goran Palamarević

5. Kreiranje i održivost organizacione kulture

       26.11., četvrtak, 10-11:30 časova

Šta je to organizaciona kultura i zašto je važno da se bavimo njom;

-Koji tipovi organizacione kulture postoje;

-Šta sve oblikuje organizacionu kulturu;

-Kreiramo li mi organizacionu kulturu ili organizaciona kultura kreira organizaciju;

-Subkulture – Ahilova peta ili?

Predavač: Katarina Milić

6. Kreiranje i održivost organizacione kulture

       3.12., četvrtak, 10 -11:30 časova

-Prikaz studija

-Usklađivanje organizacione kulture sa procedurama organizacije – kako da organizacione kultura živi u praksi;

-Da li organizaciona kultura može da se menja i kako.

Svako od polaznika edukacije imaće zadatak da napravi plan kreiranja i razvoja organizacione kulture u svojoj organizaciji.

Predavač: Katarina Milić

7. Procena uspešnosti zaposlenih

       10.12., ćetvrtak, 10-11:30 časova

-Šta se sve podrazumeva pod performansama;

-Koje uslove treba obezbediti da bi proces procene učinka mogao da se sprovede u organizaciji;

-Ko je odgovoran za procenu učinka u organizaciji;

-Šta sve može biti predmet procene;

-Ko sve može biti procenjivač;

-U koje svrhe možemo koristiti rezultate procene;

-Aktivnosti upravljanja sistemom ocenjivanja;

Svako od polaznika edukacije dobiće zadatak da osmisli sistem procene učinka u svojoj organizaciji.

 

Predavač: Katarina Milić

8. Procena uspešnosti zaposlenih – prikaz studija, metode i tehnike

       17.12., četvrtak, od 10-11:30 časova

- Prikaz studija

-Metode i tehnike procene učinka;

-Kontrola kvaliteta ocenjivanja;

-Tipične greške koje pravimo u ocenjivanju;

-Kako dati povratnu informaciju zaposlenom.

 

Predavač: Katarina Milić

9. Knjigovodstvo – šta je sve važno znati

       26.11., četvrtak, 16-17:30 časova

- prednosti i mane registrovanja PR, DOO...

- knjgovodstvo i online biznis – šta je važno znati

- šta je neophodno znati

- kako da izabere knjigovođu i šta treba da proveravate redovno, koje su vaše obaveze a koje knjigovođe

- mesečne obaveze prema državi i režijski troškovi

 Predavač: Zlata Jelić

10. Knjigovodstvo – greške i propusti

       3.12., četvrtak, 16-17:30 časova

- najčešće greške u finansijskom poslovanju

- postupanje u toku inspekcijske kontrole

- rešavanje grešaka i propusta

- gde da pratimo bitne informacije

- šta je bitno znati ukoliko zatvarate radnju i koji su uslovi i troškovi

- najčešća pitanja za knjigovođu

 Predavač: Zlata Jelić

11. Upravljanje stresom, tehnike disanja

      10.12., četvrtak, 16-17:30 časova

Tehnikama relaksacije se postiže:

• viši stepen psihofizičke relaksacije

• normalizacija disanja i funkcije krvnih sudova

• pritisak se normalizuje

• poboljšava se kvalitet sna i spavanja

• uravnotežava se raspoloženje

Predavač: Sonja Šovljanski

12. Upravljanje stresom, PMR

      17.12., četvrtak, 16-17:30 časova

Pojedine vežbe iz Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga

 

Tehnikama relaksacije se postiže:

• viši stepen psihofizičke relaksacije

• normalizacija disanja i funkcije krvnih sudova

• pritisak se normalizuje

• poboljšava se kvalitet sna i spavanja

• uravnotežava se raspoloženje

Kratke relaksacione tehnike se brzo savladavaju, ali je njihov efekat do dva sata, naspram dubokih tehnika relaksacije koje imaju efekat oko nedelju dana. Za duboke tehnike relaksacije poput Autogenog treninga i PMRa potrebno je duže vreme da se usvoje, obično oko 6 do 10 nedelja vežbanja i preporučuju se više kod upornih psihosomatskih oboljenja. Kratke relaksacione tehnike s obzirom da se brzo usvajaju su vrlo korisne kada je potreban brz efekat relaksacije.

Predavač: Sonja Šovljanski

Predavači

Sonja Šovljanski

viber_image_2020-11-09_15-56-072

Psiholog – master, psihoterapijskog usmerenja Transakciona analiza, doktorantkinja na katedri Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sertifikovan voditelj treninga kao što su asertivni i autogeni trening, sa višegodišnjim iskustvom u radu kako sa grupama tako i u individualnom savetovanju. Višegodišnje iskustvo u vođenju Centra za razvoj karijere i savetovanju studenata, Univerziteta u Novom Sadu. Kordinator projekta, osnivač edukacija i savetovanja psihorelaks.com.

Nikolina Pupavac

NikolinaS

Nikolina Pupavac, sertifikovani konsultant, mentor i akreditovani trener u oblasti preduzetništva. Oblasti za koje takođe poseduje specifična znanja i veštine su upravljanje projektima, strateško planiranje, veštine upravljanja preduzećem, komunikacije i dr.

Katarina Suvajdžić

KatarinaS

Katarina Suvajdžić je edukator i istraživač iz oblasti poslovne psihologije sa višegodišnjim radnim iskustvom. Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić angažovana je na predmetima: upravljanje ljudskim resursima, psihologija rada, razvoj profesionalne karijere, organizaciono ponašanje, organizaciona kultura i liderstvo. Tokom svoje karijere uvek je težila da pomiri nauku i praksu ističući da teorije mogu da se najbolje provere u praksi.

U okviru Akademije ženskog preduzetništva i Poslovnog i inovativnog centra kreirala je i realizovala različite edukacije iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. U svom radu akcenat je uvek stavljala na osnaživanje polaznika edukacije da naučeno primenjuju u svom poslovnom okruženju.

Katarina je svoje stručne kompetencije usavršavala kroz brojne seminare i edukacije. Danas je na doktorskim studijama psihologije. Svoja istraživanja predstavila je na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u monografijama, zbornicima i naučnim časopisima. Član je Društva psihologa Srbije i izvršnog odbora Sekcije za poslovnu psihologiju.

Vesna Milutinović

VesnaS

Vesna Milutinović (1983) je diplomirani psiholog-master. Trenutno je na doktorskim studijama, kako bi teorijske osnove i naučne zaključke najmerodavnije primenila u praktičnom radu. Vesna radi u oblasti Poslovne psihologije u Ljudskim resursima više od 10 godina. Bavi se razvojem kadrova, treninzima i selekcijom zaposlenih. Radila je u dve velike kompanije, u Naftnoj Industriji Srbije i u Raiffeisen Banci. Trenutno je u Ljudskim resursima u oblasti Energetike. Konstantno se usavršava, a oblasti interesovanja su joj razvoj veština i kompetencija odraslih, putem grupnog rada kako kroz radionice, treninge i predavanja, tako i kroz individualni rad sa rukovodiocima i zaposlenima a u cilju njihovog profesionalnog razvoja. Poslednjih par godina svoju praksu proširuje i na oblast rada sa mladima. Razvoj karijere posmatra od njegovog početka, tako da se bavi profesionalnom orijentacijom mladih koji su pri završetku osnovnih i srednjih škola, kako bi im kroz procenu veština i potencijala pomogla da donesu odluku, koja je jedna od najbitnijih u njihovom životu, a to je zanimanje koje će izabrati kao svoj sutrašnji poziv. Vesna je učestvovala u selekciji preko 150 različitih pozicija. Takođe je održala više od 300 treninga i u njima je učestvovalo više od 2500 učesnika. Realizovala je treninge na teme: veština komunikacije, timski rad, motivacije, rukovođenja, liderstva, prodajnih i pregovaračkih treninga. Licencirani je trener asertivne komunikacije. Završila je edukaciju iz Transakcione analize 101. Pohađala je brojne treninge i seminare: Trening za radioničarski rad, Tehnike regrutacije i selekcije kadrova, Umetnost pregovaranja i rad sa ključnim klijentima, Veštine pregovaranja i komunikacije, Efikasna priprema i održavanje treninga, Managing The staf of structural divisions, Efektive preparation and holding presentation, Emocionalna inteligencija, Efektno izvođenje treninga i različite motivacione radionice i treninge. Poslovni i lični cilj joj je da znanja koja ima podeli sa drugima, kako bi ih praktično koristili u boljem i kvalitetnijem životu.

Goran Palamarević

Goran1

Diplomirani mašinski inženjer, psiholog, Geštalt psihoterapeut.
Hipnoterapeut, kao i EMDR terapeut. Dvadeset godina bio u svom privatnom biznisu, trenutno vodi svoju psihoterapijsku praksu.

Zlata Jelić

ZlataJ

Zlata Jelić, diplomirani ekonomista iz Novog Sada, sa višegodišnjim iskustvom u oblastima:

Računovodstvo, finansije, poreski propisi, ljudski resursi, postupci registrovanja i ažuriranja podataka u javnim elektronskim bazama državnih organa.

Poseduje licence iz oblasti: Računovodstva, Zaštita podataka o ličnosti, Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i borbi protiv terorizma. Više od 24 godine rada u privredi sa mikro i malim preduzećima.

U NASTAVKU JE ARHIVIRAN PROJEKAT IZ 2019

Colleagues giving a fist bump
501894641530513413-256

Ukoliko ste preduzetnik koji počinje posao, ili imate svoj biznis već neko vreme, a potrebna vam je profesionalna pomoć u informisanju oko dobijanja sredstava, selekcije i regrutacije kao i uspešnog vođenja svog tima na naproduktivniji mogući način, onda je ovaj projekat za vas!  Dobrodošli su i ostali zainteresovani za ovu temu!

1370992991530513412-256

Glavni cilj je jačanje kapaciteta preduzetnika u proširenju njihovog tima, u zahtevnom procesu selekcije novih radnika, u razvoju i vođenju njihovog tima, tako da učesnici steknu veštine u pisanju poslovnog plana za dobijanje sredstava za nove zaposlene, pri selekciji i vođenju intervjua za posao, timskom razvoju, liderstvu, komunikacionim veštinama, a sve u cilju da njihov posao postane održiv i uspešan.

6206409971530513412-256

Samo jedan od deset preduzetnika uspeva da održi svoju kompaniju u prvih pet godina, a veštine u izboru, zadržavanju osoblja i liderstvu su ključne za opstanak. Osnova kompanije su radnici i njihov timski rad, kao i liderske veštine vođe. Zato veoma je važno prvih pet godina profesionalnu selekciju i dalji timski rad raditi na najbolji mogući način.

US-Embassy-Serbia-Vector

Projekat je podržan od strane Američke ambasade, te su edukacije koje će izvoditi stručnjaci u ovim oblastima besplatne. Edukacije će pretežno voditi stručnjaci koji se preko deset godina bave određenom temom ili oni koji pored dugogodišnje privatne prakse, ove teme razvijaju i kroz svoju akademsku karijeru.  Neophodno je da svoju prijavu rezervišete na vreme za grad koji vas interesuje.

Obuke će biti održane tokom oktobra, novembra i decembra 2019. godine, kao i januara i februara 2020 u Novom Sadu i Beogradu

novi sad
beograd

Obuke će biti održane na teme:

 • Pisanje biznis plana (sa ciljem dobijanja sredstava za proširenje broja zaposlenih ili opreme)
 • Regrutacija i selekcija
 • Timski rad
 • Liderske veštine
 • Asertivna komunikacija
 • Upravljanje stresom
 • Motivacija za postignućem

 Rezultat Projekta biće i izrada priručnika Uspešno preduzetništvo u kome će se naći sve informacije sa treninga

U svakom gradu će biti organizovani okrugli stolovi Primeri uspešne prakse preduzetnika sa njihovim timom, na kojem će HR stručnjaci, ekonomski stručnjaci i uspešni lokalni preduzetnici deliti svoje iskustvo o tome kako proširiti i voditi tim. 

Radionice će zbog velikog interesovanja biti ponovo održane u Novom Sadu i Beogradu


1.Tehnike asertivnog izražavanja  

2. Upravljanje stresom  

3. Motivacija za postignućem

 

Obuke u Novom Sadu održaće se na lokaciji: Američki kutak, Kej žrtava racije 2b, od 14 do 17 časova.

07.10. Selekcija,

15.10. Pisanje biznis plana,

21.10. Timski rad,

28.10. Liderstvo,

29.10. Asertivna komunikacija

03.02. ponedeljak, Informisanje o programima finansiranja za preduzetnike i novi trendovi u vođenju timova/HR, 15 - 17 časova

04.02. utorak, Motivacija za postignućem, 14 - 17 časova

10.02. ponedeljak, Upravljanje stresom, 14 - 17 časova

11.02. utorak, Asertivne veština, 14 - 17 časova

Obuke u Beogradu održaće se na lokaciji: Američki kutak, Makedonska 22, prvi sprat.

06.11.2019. Asertivna komunikacija

07.11.2019. Proces regrutacije i selekcije

13.11.2019. Biznis plan

14.11.2019. Liderstvo

05.12.2019. Timski rad

22.01.2020 (sreda), Asertivnost, 16:30 - 19:30 casova

23.01.2020 (četvrtak), Upravljanje stresom, 16:30 - 19:30 casova

27.01.2020 (ponedeljak), Motivacija za postignucem, 14 - 17 casova

Mesta u Beogradu su popunjena.

Neophodno je popunjavanje prijavnog upitnika radi prisustva edukacijama.

Kako će prednost prilikom odabira za pohađanje imati mladi preduzetnici i motivacija za prisustvo edukacijama, molim vas da Upitnik popunite detaljno. Broj učesnika je ograničen te je neophodno da nakon prijave dobijete potvrdni mejl vaše rezervacije mesta.

Informacije i pitanja možete dobiti i na mejl psihorelaks@gmail.com ili telefon 063487870

Upitnici za prijave:

Beograd

svg-image

Američki kutak Beograd

1.    Pisanje biznis plana sa ciljem dobijanja sredstava za proširenje broja zaposlenih ili opreme

Opis obuke u Novom Sadu:

Biće pružena obuka za pisanje poslovnog plana i informisanje o subvencijama za zapošljavanje odnosno samozapošljavanje lica koja nisu zaposlena odnosno lica koja su započela posao (Start up preduzeća) i koji mogu unaprediti i razviti sopstveni posao kroz apliciranje ka potencijalnim fondovima/programima putem kojih mogu nabaviti neophodnu opremu/mašine, adaptirati/rekonstruisati prostor i sl.

Radionica ima za cilj da pruži pomoć, prevashodno početnicima u poslovanju tj. Start up preduzećima/preduzetnicima (preduzeća koja posluju do 2 g.), u razvoju poslovnog plana što im omogućuje da unaprede i razviju sopstveno poslovanje, povećaju broj zaposlenih te time podstiću konkurentnost svog preduzeća.

Pored navedenog, učesnici obuke će biti informisani o postojećim programima, subvencijama za novo zapošljavanje osoblja kao i drugim podsticajima kojima se unapređuje poslovanje preduzeća.

Opis obuke u Beogradu:

Obuka je namenjena preduzećima koja posluju duže od 2 godine. Polaznici dobijaju objašnjenje biznis plana kao standarda sa kojim se mogu porediti tekući rezultati od početka posla pa sve do kraja njegovog veka poduhvata.

Program obuhvata:

·         teorijsko objašnjavanje pojma biznis plana i svih njegovih delova

·         vežbe koje uključuju praktičan primer izrade tabela za sve navedene delove iz teorije.

 

Ciljevi seminara "Biznis plan":

Razumevanje koncepta biznis plana, njegove svrhe, sadržaja kao i metodologije izrade

Osposobljavanje za dalji samostalan rad i usavršavanje u njegovoj izradi

Sticanje praktičnih veština koje će polaznicima omogućiti da samostalno urade biznis plan za sopstvenu preduzetničku ideju

Napomena: poželjno je da polaznici ponesu svoj poslednji finansijski godišnji izveštaj (bilans).


2.    Kako stvoriti timski duh

Trening za poboljšanje timskog rada podrazumeva da su polaznici obučeni kako da razumeju tim i grupu, kako da stvore efikasan tim, kako pravilno proceniti lične karakteristike pojedinih članova tima, višefunkcionalne timove, kako poboljšati ponašanje i interakciju članova tima.

Na ovoj edukaciji naučićete:

 • Koje su prednosti i nedostaci timskog rada;
 • Koje karakteristike treba da ima grupa da bi bila tim;
 • Koje kriterijume treba da uzmemo u obzir kada pravimo tim;
 • Faze razvoja tima;
 • Kako rukovoditi timom u svakoj od faza;
 • Kako rešavati konflikte u svakoj od faza;
 • Kako kreirati kvalitetan team building sa ciljem povećanja kohezivnosti u timu.

 3.   Regrutacija i selekcija

 • Kako objaviti oglas i gde? Kanali oglašavanja.
 • Kako na osnovu cv-jeva izvršiti predselekciju i pozvati uži krug kandidata na razgovor?
 • Kako voditi intervju i na osnovu njega dobiti kvalitetne informacije o kandidatu.
 • Pravilno formulišimo pitanja kako bi dobili odgovore na osnovu kojih ćemo uspeti da procenimo kandidate i da odaberemo pravu osobu za naš tim.
 • Predstavimo naš posao i obaveze koje će osoba imati na radnom mestu i utičimo time na otvoren razgovor od početka saradnje.

   

  Na ovoj edukaciji naučićete:

 •  Kako da prepoznate koji izvor regrutacije da koristite;

 •  Kako treba da izgleda kvalitetno napisan oglas za posao;

 •  Koje faze treba da sadrži proces profesionalne selekcije;

 •  Koje metode i tehnike vam stoje na raspolaganju;

 •  Kako da primenite intervju zasnovan na kompetencijama;

 •  Kako da napravite adekvatan uzorak posla;

 •  Kako da pomognemo novom zaposlenom da se uspešno adaptira na posao i na novo radno okruženje.

 

Opis obuke u Subotici:
Na ovo obuci fokus će biti na najčešćim pitanjima poslodavaca na intervjuu za posao, savetima zašto ta pitanja i primerima dobrih odgovora Dobrodošli su kako preduzetnici, predstavnici ljudskih resursa, tako i oni koji hoće da poboljšaju svoje veštine na intervjuu za posao. Učesnici će dobiti preko 40 najčešćih pitanja kao i saveta za iste.

 


4.      Liderske veštine

Bez obzira da li je neko rukovodilac kompanije ili vođa projekta, svi dobri lideri zahtevaju niz mekih veština koje će im pomoći da pozitivno komuniciraju sa zaposlenima ili članovima tima. Efikasni lideri imaju sposobnost da dobro komuniciraju, motivišu svoj tim, upravljaju i delegiraju odgovornosti, slušaju povratne informacije i imaju fleksibilnost za rešavanje problema na radnom mestu. Dođite i naučite više o ovim veštinama od stručnjaka iz HR oblasti i psihologa.

Na ovoj edukaciji naučićete:

 • Kako nastaje dobar lider – šta kažu teorije
 • Kako lider da motiviše svoje saradnike
 • Liderstvo putem vrednosti
 • Etično liderstvo

 

5.      Asertivna komunikacija

Nakon obuke učesnici će znati kako kako da primene asertivne tehnike, tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji, tehnike upućivanja i primanja kritika i kako prepoznati i komunicirati sa teškim ljudima.

6.      Motivacija za postignućem

Faktori motiva za postignućem, tehnike unapređenja motivacije, Skala za merenje opšteg motiva postignuća, postavljanje ciljeva, kako da emocije rade za nas i emocionalna inteligencija.

7.       Upravljanje stresom

Svakodnevno se susrećemo sa situacijama i učestvujemo u događajima koji mogu izazvati stres našeg organizma. Za doživljaj stresa je važna individualna, subjektivna reakcija tela i duha na promenu, pa je stoga važno svesno tumačenje i shvatanje stresnog stanja u kojem se osoba nalazi: šta sve spada u stres, upravljanje emocijama u stresnim situacijama, tehnike prevazilaženja stresnih situacija, upoznajte tehnike opuštanja – uvežbavanje kratkih relaksacionih tehnika.

8.       Informisanje o programima finansiranja za preduzetnike i novi trendovi u vođenju timova/HR

Na prvom delu će biti pružene informacije o subvencijama za zapošljavanje odnosno samozapošljavanje lica koja nisu zaposlena odnosno lica koja su započela posao (Start up preduzeća) i informacije o fondovima putem kojih mogu unaprediti i razviti sopstveni posao ili nabaviti neophodne opreme/mašine, adaptirati/rekonstruisati prostor i sl.

Na drugom delu ovog događaja će biti pružene informacije o novim trendovima u upravljanju ljudskih resursa, od strane Katarine Suvajdžić, edukatora i istraživača iz oblasti poslovne psihologije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.


Izazovi savremenog HR-a


Ubrzan razvoj informacionih tehnologija učinio je znanje dostupnim svima koji ga žele. Zaposleni koji su prepoznali mogućnosti i shvatili da će spremnost na permanentno učenje i usavršavanje postati najtraženija kompetencija 21. veka značajno su povećali svoju vrednost na tržištu što im je omogućilo da biraju kompanije u kojima žele da rade. Upravo ova činjenica dovela je do toga da se kompanije utrkuju koja će se na tržištu bolje prezentovati kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca. Jedan od faktora koji zaposleni u velikoj meri uzimaju u obzir kada evaluiraju poslodavce ili potencijalne poslodavce jeste koliko im kompanija omogućava da uspostave kvalitetan life balance.


Na tribini govorićemo o izazovima:
- motivisanja zaposlenih na kontinuirano učenje,
- kreiranja employer branding strategija i
- uspostavljanja life balansa (na nivou organizacije i na nivou pojedinca).

 

Predavači

Sonja Šovljanski

SonjaS

Psiholog – master, psihoterapijskog usmerenja Transakciona analiza, doktorantkinja na katedri Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sertifikovan voditelj treninga kao što su asertivni i autogeni trening, sa višegodišnjim iskustvom u radu kako sa grupama tako i u individualnom savetovanju. Višegodišnje iskustvo u vođenju Centra za razvoj karijere i savetovanju studenata, Univerziteta u Novom Sadu. Kordinator projekta, osnivač edukacija i savetovanja psihorelaks.com.

Nikolina Pupavac

NikolinaS

Nikolina Pupavac, sertifikovani konsultant, mentor i akreditovani trener u oblasti preduzetništva. Oblasti za koje takođe poseduje specifična znanja i veštine su upravljanje projektima, strateško planiranje, veštine upravljanja preduzećem, komunikacije i dr.

Katarina Milić

KatarinaS

Katarina Milić je edukator i istraživač iz oblasti poslovne psihologije sa višegodišnjim radnim iskustvom. Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić angažovana je na predmetima: upravljanje ljudskim resursima, psihologija rada, razvoj profesionalne karijere, organizaciono ponašanje, organizaciona kultura i liderstvo. Tokom svoje karijere uvek je težila da pomiri nauku i praksu ističući da teorije mogu da se najbolje provere u praksi.

U okviru Akademije ženskog preduzetništva i Poslovnog i inovativnog centra kreirala je i realizovala različite edukacije iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. U svom radu akcenat je uvek stavljala na osnaživanje polaznika edukacije da naučeno primenjuju u svom poslovnom okruženju.

Katarina je svoje stručne kompetencije usavršavala kroz brojne seminare i edukacije. Danas je na doktorskim studijama psihologije. Svoja istraživanja predstavila je na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, kao i u monografijama, zbornicima i naučnim časopisima. Član je Društva psihologa Srbije i izvršnog odbora Sekcije za poslovnu psihologiju.

Vesna Milutinović

VesnaS

Vesna Milutinović (1983) je diplomirani psiholog-master. Trenutno je na doktorskim studijama, kako bi teorijske osnove i naučne zaključke najmerodavnije primenila u praktičnom radu. Vesna radi u oblasti Poslovne psihologije u Ljudskim resursima više od 10 godina. Bavi se razvojem kadrova, treninzima i selekcijom zaposlenih. Radila je u dve velike kompanije, u Naftnoj Industriji Srbije i u Raiffeisen Banci. Trenutno je u Ljudskim resursima u oblasti Energetike. Konstantno se usavršava, a oblasti interesovanja su joj razvoj veština i kompetencija odraslih, putem grupnog rada kako kroz radionice, treninge i predavanja, tako i kroz individualni rad sa rukovodiocima i zaposlenima a u cilju njihovog profesionalnog razvoja. Poslednjih par godina svoju praksu proširuje i na oblast rada sa mladima. Razvoj karijere posmatra od njegovog početka, tako da se bavi profesionalnom orijentacijom mladih koji su pri završetku osnovnih i srednjih škola, kako bi im kroz procenu veština i potencijala pomogla da donesu odluku, koja je jedna od najbitnijih u njihovom životu, a to je zanimanje koje će izabrati kao svoj sutrašnji poziv. Vesna je učestvovala u selekciji preko 150 različitih pozicija. Takođe je održala više od 300 treninga i u njima je učestvovalo više od 2500 učesnika. Realizovala je treninge na teme: veština komunikacije, timski rad, motivacije, rukovođenja, liderstva, prodajnih i pregovaračkih treninga. Licencirani je trener asertivne komunikacije. Završila je edukaciju iz Transakcione analize 101. Pohađala je brojne treninge i seminare: Trening za radioničarski rad, Tehnike regrutacije i selekcije kadrova, Umetnost pregovaranja i rad sa ključnim klijentima, Veštine pregovaranja i komunikacije, Efikasna priprema i održavanje treninga, Managing The staf of structural divisions, Efektive preparation and holding presentation, Emocionalna inteligencija, Efektno izvođenje treninga i različite motivacione radionice i treninge. Poslovni i lični cilj joj je da znanja koja ima podeli sa drugima, kako bi ih praktično koristili u boljem i kvalitetnijem životu.

Lazar Doroškov

LazarS

Lazar Doroškov, sertifikovani konsultant, mentor i akreditovani trener u oblasti preduzetništva mentoringa. Oblasti za koje takođe poseduje specifična znanja i veštine su upravljanje organizacijom preduzeća, strateško planiranje, finansije preduzeća i dr. Više od 12 godina rada u privredi u malim i srednjim preduzećima.

Dijana Janković

dijana

Diplomirani psiholog i Ayurveda terapeut, praktičar

Nakon dipolomiranja usmerava se u pravcu psihoterapijskih edukacija modaliteta Transakcione analize i Life coachinga. Sertifikovani je trener Autogenog treninga tehnike duboke psihofizičke relaksacije i sertifikovani Ayurveda terapeut sa orijentacijom u telesnom pristupu psihoemocionalnim problemima ljudi. Ima položen stručni državni ispit u Ministarstvu zdravlja i višegodišnje iskusvo u vođenju privatne prakse u Centru za primenjenu psihologiju i negu psihofizičkog zdravlja i lepote „DermaRelax“ u Novom Sadu.

U okviru Ayurveda tretmana sprovodi anti-srtes program masaža na emocionalnom nivou za otklanjanje hronične mišićne napetosti, neurotskih tegoba stalne uznemirenosti. Vodi radionice „Emocionalnog balansa“ za prevazilaženje stresa i problema zrelog doba žena i “Autogeni trening ” relaksacionu tehniku za ublažavanje psihosomatskih smetnji.

Fotografije sa održane radionice na temu "Selekcija i regrutacija" u Novom Sadu

viber_image_2019-10-10_17-32-00
viber_image_2019-10-10_17-31-58
viber_image_2019-10-10_17-31-54

Fotografije sa održane radionice na temu "Pisanje biznis plana" u Novom Sadu

IMG-1a34850eaf77f8a246bcfcab330f9c9f-V
IMG-5b71ad29727a801a1aee6fb61d2c0652-V
IMG-254f25e7db1b9e8fa53adf0e1b622247-V
IMG-c19a5cef762b4d74ba7917ecbc1da31c-V
IMG-e1cd581ec31f09bed37a51f98fdf479a-V

Fotografije sa održane radionice na temu "Kako stvoriti timski duh" održane u Novom Sadu

IMG-2f32227a33a1248270a589aa6fbed8a3-V
IMG-4ac6f5910f1122abf9799638e4168366-V

Fotografije sa održane radionice na temu "Liderske veštine" održane u Novom Sadu

IMG-1b84f48d8815a648986cf870e0856965-V
IMG-9b5f2127e37837d605a6deee41c16ee1-V
IMG-846fe5e87aa71578efc52bf3083bf5c9-V
IMG-2935a85a2b25ceffd60c8e4ea98eda78-V

Fotografije sa održane radionice na temu "Asertivna komunikacija" održane u Novom Sadu

IMG-6ebfb5a689baf22b77d23002623dc44e-V
IMG-349ab3b3915ee86a29acb857cd593674-V
IMG-776a3fb6a954493effa981c530b539c3-V

Fotografije sa održane radionice na temu "Pisanje biznis plana" održane u Beogradu

IMG-038d89bfc6c47eead4737ed2f22d3255-V
IMG-1378d8408aecaad6f992ce242c34f6a1-V
IMG-8844ce1ca485d138b9ad6efd1dc66c99-V

Fotografije sa održane radionice na temu "Liderske veštine" održane u Beogradu

DSC_0019
DSC_0022
DSC_0023

Fotografije sa održane radionice na temu "Kako stvoriti timski duh" održane u Beogradu

viber_image_2019-11-14_15-00-24
viber_image_2019-11-14_15-00-25
viber_image_2019-11-14_15-00-26

Fotografije sa održane radionice na temu "Asertivna komunikacija" održane u Beogradu

DSC_0104_result
DSC_0099_result
DSC_0100_result
DSC_0101_result
DSC_0103_result

Fotografije sa održane radionice na temu "Regrutacija i selekcija" održane u Beogradu

DSC_0112_result
DSC_0111_result
DSC_0110_result
DSC_0109_result
DSC_0108_result

Fotografije sa održane radionice na temu "događaj - okrugli sto" održane u Beogradu

IMG-733b5fb31dcebb8696c2f6fa7c4bd815-V
IMG-7ddbd182284d5ccba2217286adf592a3-V

Fotografije sa održane radionice na temu "Asertivna komunikacija" održane u Beogradu 22.01.2020.

DSC_0022_1
DSC_0023_1
DSC_0024_1
DSC_0025_1
DSC_0026_1
DSC_0027_1
DSC_0029_1
DSC_0030_1

Fotografije sa održane radionice na temu "Motivacija za postignućem" održane u Beogradu 27.01.2020.

DSC_0002_1
DSC_0003_1
DSC_0004_1
DSC_0006_1

Fotografije sa održane radionice na temu "Informisanje" održane u Novom Sadu 03.02.2020.

viber_image_2020-02-03_15-02-39
viber_image_2020-02-03_15-33-32

Fotografije sa održane radionice na temu "Motivacija za postignućem" održane u Novom Sadu 04.02.2020.

viber_image_2020-02-04_15-14-35
viber_image_2020-02-04_15-15-06

Fotografije sa održane radionice na temu "Upravljanje stresom" održane u Novom Sadu 10.02.2020.

viber_image_2020-02-10_14-10-40
viber_image_2020-02-10_14-10-54

Fotografije sa održane radionice na temu "Asertivna komunikacija" održane u Novom Sadu 11.02.2020.

viber_image_2020-03-18_18-45-47
viber_image_2020-03-18_18-45-48

Fotografije sa održane radionice na temu "Upravljanje stresom Beograd" održane u Beogradu 23.1. 2020.

DSC_0031
DSC_0032
DSC_0034